KMD Tuning

Revo Technik

Revo 1.8/2.0 TSI Turbo Inlet Hose
$262.50 $232.75
REVO 1.8/2.0 Turbo Muffler Delete
$120.00 $106.40
Revo 1.8/2.0TSI High Flow Intake System
$448.50 $397.67
Revo 2.0T Engine Mount Set
$495.00 $438.90
Revo 2.0T FSI Intake Kit
$373.50 $331.17
Revo 2.0T FSI K04 Turbo Kit  Exc. Software
$1,942.50 $1,722.35
Revo 2.0T TSI Intake Kit
$448.50 $397.67
Revo 2.0T TSI K04 Turbo Kit Exc. Software
$1,942.50 $1,722.35
Revo 2.0TFSI / TSI Engine Mount
$165.00 $146.30
Revo 2.0TFSI / TSI Pendulum Mount
$165.00 $146.30
Revo 2.0TFSI / TSI Transmission Mount
$165.00 $146.30
Revo 3.0T High Flow Intake
$675.00 $598.50
Revo 3.0TFSI Heat Exchanger
$1,198.50 $1,062.67
Revo 355 x 32mm Mono4 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 355 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 355 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 355 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50 $2,626.75
Revo B8 2.0T Air Intake System
$224.16 $198.17
Revo Carbon Intake Front Section Only
$373.50 $331.17
Revo Carbon IS38 Series Airbox Lid & Hose Kit
$598.50 $530.67
Revo IS20 Carbon Series Airbox Lid & Hose Kit
$598.50 $530.67
Revo IS20 Carbon Series Intake Kit
$973.50 $863.17
Revo IS38 Carbon Series Intake Kit
$973.50 $863.17
Revo IS38ETR Enhanced Turbo Upgrade
$2,797.50 $2,480.45
Revo MQB 2.0TDI Carbon Series Intake Ki
$418.60 $397.67
Revo MQB Engine Mount
$196.00 $186.20
REVO MQB Engine Mount Kit
$560.00 $532.00
REVO MQB Lower Torque Mount
$135.00
REVO MQB Transmission Mount
$224.00 $212.80
Revo RS3 Brake Rotor Upgrade
$1,183.50 $1,049.37
Revo RS3/TTRS Carbon Series Intake
$1,118.60 $1,062.67
Revo RS6/RS7 4.0TSFI Air Intake System
$223.50 $198.17
Revo RV018 18" Wheel Set
$1,330.00 $1,230.25
Revo RV018 18" Wheel Set
$1,330.00 $1,230.25
Revo RV019 19" Wheel Set
$1,498.48 $1,328.10
Revo RV019 19" Wheel Set
$1,498.48 $1,328.10
Revo S6/S7 4.0 TFSI Air Intake System
$568.50 $504.07
Revo SPS
$148.50 $131.67
Revo Technik MQB Intercooler
$824.60 $783.37
Revo Technik MQB Intercooler Pipe Upgrade
$343.00 $325.85
Revo TTRS High Flow Intake
$448.50 $397.67