KMD Tuning

Revo Technik

Revo 1.8/2.0 TSI Turbo Inlet Hose
$262.50
$245.00
REVO 1.8/2.0 Turbo Muffler Delete
$120.00
$112.00
Revo 1.8/2.0TSI High Flow Intake System
$448.50
$418.60
Revo 2.0T Engine Mount Set
$495.00
$462.00
Revo 2.0T FSI Intake Kit
$373.50
$348.60
Revo 2.0T FSI K04 Turbo Kit  Exc. Software
$1,942.50
$1,813.00
Revo 2.0T TSI Intake Kit
$448.50
$418.60
Revo 2.0T TSI K04 Turbo Kit Exc. Software
$1,942.50
$1,813.00
Revo 2.0TFSI / TSI Engine Mount
$165.00
$154.00
Revo 2.0TFSI / TSI Pendulum Mount
$165.00
$154.00
Revo 2.0TFSI / TSI Transmission Mount
$165.00
$154.00
Revo 3.0T High Flow Intake
$675.00
$630.00
Revo 3.0TFSI Heat Exchanger
$1,198.50
$1,118.60
Revo 355 x 28mm Mono4 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 355 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 355 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 355 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo 380 x 32mm Mono6 Big Brake Kit by Alcon
$2,962.50
$2,765.00
Revo B8 2.0T  Air Intake System
$224.16
$208.60
Revo Carbon Intake Front Section Only
$373.50
$348.60
Revo Carbon IS38 Series Airbox Lid & Hose Kit
$598.50
$558.60
Revo IS20 Carbon Series Airbox Lid & Hose Kit
$598.50
$558.60
Revo IS20 Carbon Series Intake Kit
$973.50
$908.60
Revo IS38 Carbon Series Intake Kit
$973.50
$908.60
Revo IS38ETR Enhanced Turbo Upgrade
$2,797.50
$2,611.00
Revo MQB 2.0TDI Carbon Series Intake Ki
$418.60
Revo MQB Engine Mount
$196.00
REVO MQB Engine Mount Kit
$560.00
REVO MQB Lower Torque Mount
$135.00
REVO MQB Transmission Mount
$224.00
Revo RS3 Brake Rotor Upgrade
$1,183.50
$1,104.60
Revo RS3/TTRS Carbon Series Intake
$1,118.60
Revo RS6/RS7 4.0TSFI Air Intake System
$223.50
$208.60
Revo RV019 19" Wheel Set
$1,498.48
$1,398.00
Revo RV019 19" Wheel Set
$1,498.48
$1,398.00
Revo S6/S7 4.0 TFSI Air Intake System
$568.50
$530.60
Revo SPS
$148.50
$138.60
Revo Technik MQB Intercooler
$824.60
Revo Technik MQB Intercooler Pipe Upgrade
$343.00
Revo TTRS High Flow Intake
$448.50
$418.60